Uitvoeringstoezicht

Het is een illusie om van een monteur kennis van cultuur-historie te verwachten. De kans op beschadiging of ver-dwijning van cultuurhistorie is daarom groot. Er zijn legio praktijkvoorbeelden: in historische tegels (zoals achttiende eeuwse witjes) grote gaten ten behoeve van inbouwdozen, in middeleeuwse kloostermoppen sleuven vanwege buis-leidingen. Of … verrotte balkkoppen als gevolg van een verkeerd binnenklimaat nadat een paar jaar eerder een luchtbehandelingskast geïnstalleerd is!

Voorkomen is natuurlijk beter dan achteraf constateren. Daarom houdt Erfgoed Installaties graag toezicht. Dit toe-zicht begint al voor de uitvoering, met het opstellen van een risicoanalyse en het enthousiasmeren van de verschillende medewerkers voor de cultuurhistorische waarde van het project. Dus niet enkel informeren, maar ook verwondering en bezieling bij de monteurs in de hand werken! Enthousiasme betekent be-trokkenheid. Betrokkenheid betekent inzet van vakmanschap en respectvol omgaan met de cultuur-historie.