Technisch advies

Vragen over energiebesparing, duurzaamheid, brand-veiligheid, bliksembeveiliging, verlichting, binnenklimaat of het gebruik van een installatie, beperken zich meestal niet tot de technische installaties zelf. Vaak zijn verschillende antwoorden mogelijk. De ene keer bestaat een oplossing uit een bouwkundige aanpassing, of uit een ander functio-neel gebruik. De andere keer bestaat de oplossing uit aanpassing of vernieuwing van de technische installaties. Daarbij kijkt Erfgoed Installaties ook naar welke energie-drager nog past (gas, elektriciteit, zon, biomassa of zelfs stoom). Mogelijk kan de techniek in nieuwbouw onder-gebracht worden, die als onderdeel van een herbe-stemming toegevoegd wordt. Erfgoed Installaties kijkt dus naar technische installaties in de breedste zin, en verder dan alleen installatietechniek, om tot een goed advies te komen. Oplossingen worden helder verwoord in een adviesrapport. Indien vooraf verder onderzoek noodzakelijk is, beschrijft Erfgoed Installaties de vervolgstappen in een plan van aanpak.

Schade aan cultuurhistorie als gevolg van de elektrotechnische installaties is meestal direct zichtbaar. Schade als gevolg van klimaatinstallaties toont zich pas op langere termijn, met vaak grote gevolgen voor het gebouw en de eventueel aanwezige museale collectie of het orgel. Erfgoed Installaties kan voor u de keten van oorzaak en gevolg inzichtelijk maken en bijsturen door te monitoren. Trends en oorzaken worden duidelijk vastgelegd in een meetrapport.

Zijn er nog oude technische installaties aanwezig of bouwkundige voorzieningen ten behoeve van deze installaties? Erfgoed Installaties zoekt voor u uit waar ze voor dienden en adviseert over wat er nog mee gedaan kan worden. Soms zijn oude installatietechnische voorzieningen een aanwijzing voor een passende hedendaagse oplossing.