Techniekhistorie

Technische installaties zijn onderdeel van een gebouw. Zonder de technische installaties had het gebouw zijn functie niet kunnen vervullen. Het zou er koud zijn geweest, zonder stromend water, zonder elektriciteit en met slechts spaarzame verlichting. Bouwhistorici en kleurhistorici zoeken de geschiedenis van uw gebouw uit. Erfgoed Installaties zoekt daarentegen voor u de geschiedenis uit van de technische installaties in en om uw gebouw. Een uitgebreide talenkennis (Nederlands, Engels, Duits, Frans en Italiaans) maakt verschillende informatiebronnen toe-gankelijk voor onderzoek en plaatst de techniekhistorie van uw installaties in een bredere context. Is de techniekhistorie eenmaal uitgezocht, dan kan deze naar wens worden gedocumenteerd, als onderdeel van een bouwhistorisch onderzoek, of in een op zichzelf staand verhaal, een zogenaamde ‘techniekbiografie’.

Onderzoek naar de techniekhistorie helpt bij het behoud van de technische installaties, bij de verklaring van bouwsporen in een monument, bij de planvorming voor nieuwe technische installaties en geeft inzicht in wat het pand het beste verdraagt en wat niet. Het draait hier niet alleen om technische installaties maar ook om materialen, technieken, werkwijzen, gebruiken en ideeën uit ons verleden die doorwerken in het heden.