Techniek-inventarisatie kasteel Loenersloot

Opdrachtgever: Utrechts Landschap

Uitvoering: 2013 - 2014

Achtergrond: Kasteel Loenersloot wordt voor het eerst in het jaar 1258 genoemd. Het bestond toen waarschijnlijk slechts uit een donjon. In de loop der eeuwen is er niet alleen veel aan- en bijgebouwd, maar ook afgebroken. De laatste grote verbouwing vond plaats in 1773-1776. Toen is de huidige voorgevel opgetrokken, het poortgebouw gesloopt en is het interieur ingrijpend gewijzigd. Andries Strick van Linschoten is verantwoordelijk voor deze belangrijke bouwfase waarin het kasteel veranderd wordt in een buitenplaats. Sinds 1791 is het kasteel in het bezit van de familie Martini Buys. Rond 1900 heeft de toenmalige eigenaar Paulus Hubert Andries Martini Buys het kasteel weer een meer 'middeleeuws' uiterlijk gegeven. De laatste bewoonster, barones Magdalena Ferdinanda Maria van Nagell -Martini Buys droeg het kasteel in 1985 over aan de Stichting Kasteel Loenersloot. Sinds 2011 wordt het kasteel, inclusief bijgebouwen en landschapspark, beheerd door Utrechts Landschap.

Opdracht: Erfgoed Installaties ontwikkelt een voor Nederland nieuw product: een techniek-inventarisatie. Deze inventarisatie is meer dan een overzicht van wat er nog aan historische techniek te vinden is in en om het monument. Het is een verhaal van de interactie tussen eigenaar, personeel/ bedienden en het gebouw. Erfgoed Installaties selecteerde kasteel Loenersloot als locatie voor deze ontwikkeling omdat de tijd hier min of meer stil bleef staan sinds de familie Martini Buys het kasteel als zomerverblijf ging gebruiken.

Aanpak: Reeds eerder was er een bouwhistorische opname uitgevoerd en waren diverse archieven onderzocht. Ook had er een kleurhistorisch onderzoek plaats gevonden. Door slim de bevindingen van deze onderzoeken te combineren, met eigen archiefonderzoek, en met opname op locatie zorgde Erfgoed Installaties voor nieuwe inzichten in de geschiedenis van het kasteel. In aanvulling hierop is contact gelegd met personen die nog uit eerste hand kunnen vertellen over hoe het was op het kasteel toen de laatste eigenaresse nog leefde.

Resultaat: Het project loopt nog.