Restauratie van Jachthuis Sint Hubertus

Opdrachtgever: Grontmij Technical Management

Uitvoering: 2009-2010

Achtergrond: Jachthuis St. Hubertus is gebouwd tussen 1915 en 1920 en wordt beschouwd als een van de topmonumenten van Nederland. In opdracht van het echtpaar Helene en Anton Kröller-Müller is het als Gesamtkunstwerk door Berlage ontworpen. Niet alleen het gebouw zelf maar ook het, interieur, de meubels, de dienstgebouwen en de tuinen zijn in dezelfde stijl.

Vraag: De Rijksgebouwendienst wil het Jachthuis Sint Hubertus gaan restaureren. De technische installaties maken deel uit van deze restauratie. Grontmij heeft zowel voor de elektrotechnische installaties als voor de werktuigkundige installaties opdracht gekregen voor een Structuurontwerp en een Voorontwerp. Grontmij heeft vervolgens aan Erfgoed Installaties om ondersteuning gevraagd voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor behoud, aanpassing of renovatie van de elektrotechnische technische installaties.

Aanpak: Aan de hand van een aantal opnames op locatie, technische tekeningen en onderhouds- en onderzoeksrapporten is inzicht verkregen in de huidige staat van de elektrotechnische installaties. Een groot deel van de kabels en leidingen blijkt weggewerkt in of achter het monumentale interieur. Bijzonder aan Sint Hubertus is dat zowel het exterieur als het interieur in dezelfde stijl ontworpen zijn en een hoge monumentale waarde hebben. Het reeds uitgevoerde bouw-historische onderzoek en historische foto''s, van eerder uitgevoerde verbouwingen, bleken daarom van belang om nader vast te stellen wat de aanraakbaarheid van de verschillende bouwdelen is. Dit geeft een indicatie van de bereikbaarheid van de kabels en leidingen.

Resultaat: Door Erfgoed Installaties is in nauwe samenwerking met Grontmij een gestructureerd overzicht opgesteld van de verschillende mogelijkheden voor de elektro-technische installaties. Hierbij is aangegeven welke installatiedelen met elkaar samen hangen en dus niet af-zonderlijk aangepast kunnen worden. Het overzicht zal gebruikt worden om keuzes te maken voor het Voor-ontwerp voor de restauratie.