Renovatie Schulpastorales Zentrum - Schloss Fürstenried

Opdrachtgever: Ingenieurbüro Walter Bamberger

Uitvoering: 2010 – 2011

Achtergrond: Schloss Fürstenried werd tussen 1715 en 1717 gebouwd als jachthuis. Daarna heeft het afwisselend als klooster, kazerne, paleis en als lazaret gediend. In 1929 kwam het paleis in eigendom van de huidige eigenaar, het aartsbisdom van München en Freising. Daarna heeft het als seminarie, wederom als kazerne en als faculteitsgebouw van de Maximilian Universiteit gediend. Tegenwoordig dient het complex als congresoord en als School Pastoraal Centrum.

Vraag: Schloss Fürstenried bestaat uit een hoofdgebouw, twee zijpaviljoens en een aantal kleinere gebouwen rond een binnenplaats. Het School Pastoraal Centrum, een jeugdopleidingscentrum, is verdeeld over twee gebouwen die door middel van een galerie met elkaar verbonden zijn. Het jeugdopleidingscentrum is in de afgelopen jaren steeds weer in delen aangepast en gerenoveerd. Nu is besloten tot een complete renovatie waarvoor de twee gebouwen gedurende de bouwtijd geheel ontruimd zullen zijn.

Aanpak: Erfgoed Installaties heeft dit project opgepakt dat al een poos liep. Omdat veel afspraken niet gedocumenteerd waren en revisie tekeningen ontbraken zijn er eerst uitgebreide gesprekken gevoerd over wat er tot aan de ontwerpstand gebeurd was. Daarna is de draad opgepakt en heeft Erfgoed Installaties het project verder doorlopen in bouwteam.

Resultaat: Erfgoed Installaties heeft een voorontwerp, een definitief ontwerp, diverse kostenramingen geleverd en een sloopbestek geschreven.