Quick scan verwarming RK kerk in Haarle

Opdrachtgever: Kerkbestuur RK Parochie Heilig Kruis

Jaar van uitvoering: 2015

Achtergrond: De H. Sebastianus kerk is tussen april 1963 en maart 1964 gebouwd. Het gebouw heeft geen status van beschermd monument maar is wel opgenomen in de wederopbouwdatabank. De kerk is ontworpen door J.H. Sluijmer Sr. en J.H. Sluijmer Jr. Beiden hebben voornamelijk in Overijssel en in Gelderland kerken gebouwd. Kenmerkend voor deze kerk is het vierkanten grondplan met verschillende aanbouwen. Het materiaalgebruik is baksteen met beton. Het centrale gedeelte van de kerkzaal heeft een betonnen plafond dat verfraaid is door een visgraatmotief.

Opdracht: De verwarmingsinstallatie heeft het einde van haar levensduur bereikt. Het aantal kerkgangers is klein ten opzichte van de capaciteit van de kerkzaal. Wat kan nu met de verwarming van de kerkzaal gedaan worden?

Aanpak: In een gesprek is eerst geĆÆnventariseerd hoe de kerk nu gebruikt wordt, wat de plannen zijn voor de toekomst en wat er speelt met betrekking tot de technische installaties. Vervolgens is een opname uitgevoerd van de bouwkundige staat, de mogelijkheden voor hergebruik van de bestaande verwarmingsinstallatie of toepassing van andere nieuwe installaties. Aangezien er geen beschrijving van de kerk is in het monumentenregister maakte Erfgoed Installaties zelf een korte inventarisatie van de cultuurhistorie van de kerk.

Resultaat: De verwarmingsinstallatie blijkt nog uit de bouw van de kerk te dateren. Wel is ze een aantal keren aangepast. Tot voor kort werd nog steeds gebruik gemaakt van het principe van luchtverwarming door natuurlijke convectie. Gelet op de energie-efficiƫntie is geadviseerd om de oude verwarmingsketel af te koppelen en een museale functie te laten vervullen, in de stookruimte die verder niet meer gebruikt wordt. Hiermee blijft de koppeling naar de totstandkoming van deze kerk gehandhaafd. Voor een meer comfortabele verwarming waarbij toch de energierekening omlaag gebracht wordt kan over gestapt worden op gerichte verwarming. In het ontwerp en de installatie van de nieuwe verwarming dient rekening gehouden te worden met de cultuurhistorische waarde van het plafond in de kerkzaal.