In 1937 is door kapitein A.G. Boost een nieuw type kazerne ontworpen, in een zakelijk weergeven
Al ver voor de Industriële revolutie tot Nederland doordrong begon in de Achterhoek de productie weergeven
De Rijksgebouwendienst heeft als onderdeel van haar missie door middel van het instandhouden van weergeven
Wimpole Hall is het grootste landhuis in Cambridgeshire. Door de eeuwen heen hebben vele beroemde weergeven
De Münster van Ulm is de grootste Protestantse kerk van Duitsland. Met de bouw van de Münster werd weergeven
Oorspronkelijk was De Waag een stadspoort. Deze Sint Antonis poort maakte deel uit van de weergeven

Haalbaarheidsstudie herbestemming Oude Stadhuis Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom overweegt een deel van het Oude Stadhuis te verhuren om de jaarlijkse exploitatie van het gebouw meer in balans te brengen. Vele kamers staan leeg of worden slechts even gebruikt. De verhuur van de verschillende kamers kan als economische drager dienen voor het onderhoud van het Oude Stadhuis. In deze haalbaarheidsstudie wordt niet alleen gekeken naar verdienmodellen maar ook naar de gevolgen voor de technische installaties, rekening houdend met de cultuurhistorische waardestellingen voor het gebouwencomplex.

Nederlands

Pagina's