In 1937 is door kapitein A.G. Boost een nieuw type kazerne ontworpen, in een zakelijk weergeven
Al ver voor de Industriële revolutie tot Nederland doordrong begon in de Achterhoek de productie weergeven
De Rijksgebouwendienst heeft als onderdeel van haar missie door middel van het instandhouden van weergeven
Wimpole Hall is het grootste landhuis in Cambridgeshire. Door de eeuwen heen hebben vele beroemde weergeven
De Münster van Ulm is de grootste Protestantse kerk van Duitsland. Met de bouw van de Münster werd weergeven
Oorspronkelijk was De Waag een stadspoort. Deze Sint Antonis poort maakte deel uit van de weergeven

Haalbaarheidsstudie herbestemming Gevangenpoort Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom is eigenaar van de Gevangenpoort. Ze wil de mogelijkheden onderzoeken om een economische drager aan het monument toe te voegen. Daarom heeft de gemeente aan Monumentenhuis Brabant en NIBAG gevraagd om een studie van de mogelijkheden voor herbestemming uit te voeren. Vervolgens is door Monumentenhuis Brabant aan Erfgoed Installaties gevraagd om de consequenties van herbestemming voor de technische installaties in de Gevangenpoort in kaart te brengen.

Nederlands

Pagina's