Haalbaarheidsstudie verwarming door biomassa op Wimpole Estate

Nederlands

Wimpole Hall is het grootste landhuis in Cambridgeshire. Door de eeuwen heen hebben vele beroemde architecten er aan gewerkt. In 1930 was het onderhoud van landhuizen zo duur geworden dat Wimpole Hall verhuurd werd. Aldus namen George en Elsie Bambridge in 1936 hun intrek. Toen haar vader stierf was Elsie Bambridge (Rudyard Kiplings dochter), dankzij de erfenis, in staat om het landgoed te kopen en Wimpole Hall te herstellen. Toen zij stierf in 1976, liet zij het landgoed na aan The National Trust.

Voordat het huidige Wimpole Hall werd gebouwd rond 1640, was er een landhuis op een motte, gelegen in een klein hertenpark van ca. 81 hectare. Het huidige landgoed omvat 2500 hectare en bestaat uit een groot park, landbouwgrond en bossen. De gebouwen op het landgoed zijn Wimpole Hall, de voormalige pastorie, de Victoriaanse stallen (1851), een modelboerderij (1792), een folly in de vorm van een Gotische toren (1768), diverse boerderijen en een kerk (1749).

Vraag: Een deel van Wimpole Estate betreft bos waaruit elk jaar, op basis van crop rotation, hout gehaald zou kunnen worden. Hiermee zouden mogelijk de gebouwen op het landgoed verwarmd kunnen worden. Nu worden enkele gebouwen verwarmd door olie gestookte ketels. Andere gebouwen worden verwarmd door elektrische kachels, die in de daluren met warmte worden gebufferd. Onderzoek de mogelijkheden.

Aanpak: Erfgoed Installaties is begonnen met het in kaart brengen van de huidige verwarmingsmethoden en het energieverbruik. In aansluiting daarop is gezocht naar referentieprojecten binnen The National Trust. De daar op gedane ervaringen zijn vertaald naar de situatie van Wimpole Estate.

Resultaat: De hoeveelheid hout die mogelijk elk jaar geoogst zou kunnen worden is slechts voldoende voor het verwarmen van een enkel gebouw. Geadviseerd is om het hout eerst te versnipperen in plaats van meteen als stammen te verbranden. Om toch duurzamer om te gaan met energie zouden andere opties onderzocht kunnen worden. Te denken valt hierbij aan het installeren van PV cellen op het grote dakoppervlak van de home farm catering. Ook kan gezocht worden naar alternatieven voor de elektrische verwarming. Het advies is geaccepteerd als onderdeel van "the carbon foot print reduction" missie.

Opdrachtgever: The National Trust for England, Wales & Northern Ireland.

Uitvoering: 2009