Herbestemming van Portierscomplex voormalige DRU fabriek te Ulft

Nederlands

Al ver voor de Industriƫle revolutie tot Nederland doordrong begon in de Achterhoek de productie van ijzer en ijzerwaren. In Ulft verrezen de monumentale en wereldberoemde DRU-fabrieken, waarvan een aantal gebouwen in 2002 is beschermd als rijksmonument. Het complex vertegenwoordigt, als een van de oudst bewaard gebleven gieterijen langs de Oude IJssel, het belang van de ijzerindustrie voor Nederland in de periode 1750-1950.

Vraag: Lever in bouwteam een bijdrage aan de herbestemming van het portierscomplex.

Aanpak: Door Erfgoed Installaties is een voorontwerp gemaakt voor de elektrotechnische en werktuigkundige installaties. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de bouwdelen destijds in verschillende perioden gerealiseerd zijn, voor verschillende afdelingen, en dat er diverse nieuwe gebruikers gehuisvest zullen worden.

Resultaat: Door de installateur is het voorontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De technische installaties zijn gerealiseerd. Het portierscomplex wordt nu gebruikt door elf verschillende culturele en maatschappelijke instellingen.

Opdrachtgever: BOEi Maatschappij tot Behoud Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed.

Uitvoering: 2007-2008.