Herbestemming van de voormalige kazerne De Constant Rebecque

Nederlands

In 1937 is door kapitein A.G. Boost een nieuw type kazerne ontworpen, in een zakelijk expressionistische stijl,als antwoord op de toenemende oorlogsdreiging vanuit het oosten. Deze zogenaamde grensbataljonkazernes zijn bijzonder omdat ze in korte tijd gebouwd zijn, dankzij een voor die tijd nieuwe maat van standaardisatie. De Boost kazerne in Eindhoven is in 1996 door het leger afgestoten.

Vraag: De bedoeling is om de voormalige De Constant Rebecque kazerne te herbestemmen tot een campus voor de internationale school van Eindhoven, met nieuwe bebouwing en hergebruik van de bestaande gebouwen. Hiertoe vindt een aanbesteding met drie partijen plaats. Door het consortium Matrix onderwijshuisvesting is aan Erfgoed Installaties gevraagd te begeleiden in het ontwikkelen van een klimaat- en energieconcept voor de als rijksmonument aangewezen bestaande gebouwen.

Aanpak: Er waren twee rapporten geschreven over de cultuurhistorie van dit type kazerne in het algemeen en van deze kazerne in het bijzonder. Beide rapporten zijn door Erfgoed Installaties bestudeerd en vertaald naar mogelijkheden voor een energieconcept.

Resultaat: Een eerder ontwerp waarmee men dacht energie te besparen door alle ramen te vervangen is door Erfgoed Installaties afgekeurd omdat daarmee het originele glas verloren zou gaan. Op basis van de eerder genoemde twee rapporten is aangegeven welke bouwkundige delen behouden moeten blijven omdat ze een koppeling vormen naar het militair historische verleden van de gebouwen. Zonder deze elementen is het verhaal van de kazerne verdwenen. In een tweede  energieconcept, dat ingestuurd is voor de aanbesteding, heeft men er helaas voor gekozen deze elementen wel weg te halen met als argument dat er anders niet aan de huidige normen voldaan wordt.

Opdrachtgever: SMT Bouwvastgoed

Uitvoering: 2010-2011