kerken

kerken

Vervanging van de elektrotechnische installaties in de Ulmer Münster

De technische installaties zijn in de afgelopen eeuw telkens opnieuw aangepast waardoor een niet een-duidige situatie ontstaan is waarvan nauwelijks documentatie beschikbaar is. Het Münsterbauamt Ulm heeft nu het plan de elektrotechnische installaties te laten vervangen. Door Ingenieurbüro Walter Bamberger is hiervoor een ontwerp gemaakt waarmee de historische bouwmassa zo min mogelijk aange-tast wordt. Aan Erfgoed Installaties is gevraagd om een plan van uitvoering te bedenken waarmee de kerk haar religieuze en cultuurhistorische functie tijdens de ombouw kan blijven vervullen.

Nederlands

Pagina's