Inventarisatie elektrotechnische installaties in de Sint Michael kerk

Opdrachtgever: Ingenieurbüro Walter Bamberger

Uitvoering: 2010 – 2011

Achtergrond: De geschiedenis van het Benedictijner klooster in Metten, Duitsland, gaat terug tot het jaar 766. Aan dit Benedictijner klooster werd in de vijftiende eeuw de St. Michael kerk toegevoegd. De belangrijkste wijzigingen aan de kerk vonden plaats tussen 1712 en 1729 toen de kerk werd vergroot en aangepast aan de Barokstijl. Van de oorspronkelijke hallenkerk is alleen het koor behouden gebleven.

Vraag: In de kerk wordt de verlichting vervangen door nieuwe armaturen op andere plaatsen. Aan Erfgoed Installaties is gevraagd mee uit te zoeken van waaruit het beste de nieuwe verlichtingsarmaturen aangesloten kunnen worden op de bestaande elektriciteitsvoorziening.

Aanpak: Om te kunnen bepalen hoe de toekomstige verlichtingsarmaturen aangesloten worden is het nodig de kabeltracés te kennen. Van de bestaande installatie waren geen revisie tekeningen beschikbaar. Ook was niet bekend hoe de kabels van de begane grond naar de bovenkant van de gewelven gaan. De gehele kerk is op locatie geïnspecteerd.

Resultaat: De op locatie in kaart gebrachte leidingen en verborgen stijgpunten zijn op plattegrond ingetekend en gebruikt voor het ontwerp van de nieuwe verlichtingsinstallatie.