Inventarisatie elektrotechnische installaties in de Sint Anna kerk

Opdrachtgever: Ingenieurbüro Walter Bamberger

Uitvoering: 2011

Achtergrond: In 1275 werd door de Karmelieter monniken het klooster Augsburg gesticht. Met de bouw van de Anna kerk bij dit klooster werd in 1321 begonnen. In de vijftiende eeuw werd de Anna kerk vergroot met een kapel. In de zestiende eeuw werd de kerk opnieuw vergroot en liet de belangrijke Ausgburger familie Fugger een grafkapel in Renaissance stijl bouwen, de eerste in deze bouwstijl in Duitsland. De kerktoren werd in 1606 toegevoegd. In 1747 – 1748 werden het middenschip en de zijbeuken aangepast aan de Barokstijl.

In oktober 1518 moest Martin Luther in Augsburg zijn 95 stellingen verdedigen. Daartoe overnachte hij in het klooster naast de Anna kerk. Toen Luther weigerde zijn stellingen te herroepen is hij Augsburg ont-vlucht om niet gevangen genomen te worden. Aan deze gebeurtenissen herinnert 'Die Lutherstiege', een klein museum in de St. Anna kerk. In 1525 ging de Anna kerk als een van de eerste over van het Katholicisme naar het Protestantisme waarmee voor Augsburg de Reformatie begon.

De Anna kerk was lang in vergetelheid geraakt, onder andere omdat ze ingeklemd is in de stadsbe-bouwing, totdat in 1985 het 2000 jarig bestaan van de stad Augsburg gevierd werd. Tegenwoordig geniet de Anna kerk weer grote bekendheid vanwege de overnachtingen van Luther en vanwege het in 1999 in deze kerk ondertekende document “Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre” waarmee de Katholieke kerk en de Evangelisch-Lutherse kerk dichterbij elkaar proberen te komen.

In de kerk zijn vele architectuurstijlen vertegenwoordigd, van Gotiek tot Classicisme.

Vraag: Als onderdeel van een restauratie worden in de Anna kerk de geluidsinstallatie en de verlichting vernieuwd. Aan Erfgoed Installaties is gevraagd een inventarisatie te doen van de bestaande elektrische installaties.

Aanpak: Van de bestaande installatie waren geen revisie tekeningen beschikbaar. Het gehele gebouw is op locatie geïnspecteerd en handmatig en fotografisch gedocumenteerd.

Resultaat: De op locatie in kaart gebrachte aansluitingen en tracé’s voor kabels en leidingen zijn op plattegronden weergegeven. De gemaakte foto’s zijn gekoppeld aan de op de plattegronden weergegeven informatie.