Inventarisatie van het elektrisch vermogen van Osterley Park House

Opdrachtgever: The National Trust for England, Wales & Northern Ireland.

Uitvoering: 2006

Vraag: In en om het historische gebouw vinden steeds meer evenementen plaats waarvoor elektriciteit gevraagd wordt. Er is geen inzicht in wat het oude elektriciteitsnet van het huis aankan, laat staan welke wandcontactdoos waarop is aangesloten. Breng hierin duidelijkheid.

Aanpak: Door Erfgoed Installaties is een testplan bedacht waarbij met eenvoudige middelen in kaart gebracht is welke wandcontactdoos op welke eindgroep van de eindverdeelkast een verdieping lager is aangesloten.

Resultaat: Door de testresultaten werd duidelijk welke de maximaal te vragen vermogens waren. Ook werd duidelijk dat de hoofdaansluiting eigenlijk niet meer geschikt was voor de totale vermogensvraag. Nog steeds wordt voor evenementen het overzicht van de aansluitingen gebruikt om te bepalen waar welke apparatuur aan te sluiten. De hoofdaansluiting wordt voorlopig nog niet verzwaard.