Inventarisatie

Oude technische installaties worden vaak niet erkend als waardevol. In een onbewaakt ogenblik verdwijnen ze in de afvalcontainer. Daarmee gaat een deel van het verhaal van onze geschiedenis verloren. Vraag daarom aan Erfgoed Installaties voor de renovatie of herbestemming om een inventarisatie van de nog aanwezige techniek en de uiteenzetting in een onderzoeksrapport.

Vaak zijn er van de technische installaties geen revisietekeningen. Hoe gaat u dan te werk als installaties gedeeltelijk afgeschakeld moeten worden omdat een gebouw deels in functie blijft tijdens de restauratie? Erfgoed Installaties onderzoekt graag voor u hoe de bestaande installatie in elkaar steekt en legt bevindingen vast in schema’s, tekeningen en tabellen.