Introductie

Erfgoed Installaties is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in installatietechniek in monumenten.

Het gebruik van een gebouw vereist technische installaties zoals gas-, water-, elektriciteit- en communicatie-voorzieningen. Helaas gaat het, bij inpassing van nieuwe technische installaties in een historisch gebouw, vaak mis met het behoud van de monumentale waarde. Het gebouw raakt beschadigd en de bewaard gebleven oude techniek verdwijnt in de afvalcontainer. Daarmee gaat het verhaal van het gebruik van het gebouw tot nu toe verloren. Erfgoed Installaties wil dit voorkomen en juist dátgene behouden wat ons erfgoed uniek maakt. Zodoende blijven de verhalen van ons erfgoed ook voor volgende generaties beschikbaar.

De bestuurlijke en maatschappelijke vraag naar herbestemming en naar duurzaamheid, ook voor monumenten, wordt steeds groter. Erfgoed Installaties voldoet aan deze vraag met respect voor het monument. Dankzij de briljante combinatie van oude en nieuwe technieken, geeft Erfgoed Installaties ons erfgoed een toekomst.