Inspectie Huis te Leuvenum

Opdrachtgever: Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters

Uitvoering: 2014

Achtergrond: Huis te Leuvenum is het hoofdgebouw van het gelijknamige buitenplaatscomplex. Het huis werd in de jaren 1921 - 1923 gebouwd naar een ontwerp van architect J. Koning, gemeente-architect van Diepeveen, in opdracht van Jhr. Dr. C.J. Sandberg, burgemeester van Diepeveen. Geïnspireerd op landhuis De Essenburg in de gemeente Harderwijk heeft het een rechthoekig grondvlak en bestaat het uit een souterrain, een bel etage, een verdieping en een zolder onder een omlopend, afgeplat schilddak. Het interieur en de ruimtelijke indeling van het huis zijn goed bewaard gebleven. Alle vloeren van het huis zijn uitgevoerd in beton. Dit was in de jaren ’20 nog een relatief nieuw materiaal

Opdracht: In 1991 bracht de familie Sandberg het huis, evenals landgoed Leuvenum onder in een stichting. In januari 2014 overleed de laatste dochter van jonkheer C. J. Sandberg die huis te Leuvenum liet bouwen. Zij was ook de laatste bewoonster van het huis. Door Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters is nu, namens de stichting, aan Erfgoed Installaties gevraagd een inspectie van de technische installaties in het huis uit te voeren. Doel van de inspectie is in kaart te brengen wat voor installaties aanwezig zijn en wat te verwachten is aan noodzakelijke aanpassingen in de nabije toekomst.

Aanpak: Allereerst is de huidige situatie geïnventariseerd. De inventarisatie is aangevuld met informatie die verkregen is via diverse gesprekken met mensen die het huis van binnen kennen en via een aantal archiefstukken. Daarna is besproken wat er aan noodzakelijke aanpassingen te verwachten is. Tegelijkertijd is voor deze aanpassingen een grove indicatie van kosten gegeven.

Resultaat: Een groot deel van de technische installaties blijkt nog origineel te zijn, ondanks diverse reparaties in de afgelopen decennia. Op het eerste gezicht lijken deze technische installaties op orde. Immers ze hebben de afgelopen decennia gefunctioneerd. Door de gedegen aanpak van de inspectie zijn er toch enkele zaken aan het licht gekomen die in aanmerking komen voor opwaardering naar het huidige niveau van veiligheid.