Herbestemming van het Portierscomplex van de voormalige DRU fabriek

Opdrachtgever: BOEi Maatschappij tot Behoud Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel erfgoed.

Uitvoering: 2007-2008

Vraag: Lever in bouwteam een bijdrage aan de herbestemming van het Portierscomplex van de voormalige DRU fabriek te Ulft.

Aanpak: Door Erfgoed Installaties is een voorontwerp gemaakt voor de elektrotechnische en werktuigkundige installaties. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de bouwdelen destijds in verschillende perioden gerealiseerd zijn, voor  verschillende afdelingen, en dat er diverse nieuwe gebruikers gehuisvest zullen worden.

Resultaat: Door de installateur is het voorontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De technische installaties zijn gerealiseerd. Het  portierscomplex wordt nu gebruikt door elf verschillende culturele en maatschappelijke instellingen.