Haalbaarheidsstudie herbestemming Oude Stadhuis Bergen op Zoom

Opdrachtgever: Monumentenhuis Brabant

Uitvoering: 2014

Achtergrond: Het Oude Stadhuis bestaat uit verschillende gebouwen die in de loop der eeuwen bij elkaar gevoegd zijn. Middels doorbraken in muren en aanbouw is zo een complex van gebouwen ontstaan dat samen het Oude Stadhuis aan de Markt in Bergen op Zoom vormt.

Opdracht: De gemeente Bergen op Zoom overweegt een deel van het Oude Stadhuis te verhuren om de jaarlijkse exploitatie van het gebouw meer in balans te brengen. Vele kamers staan leeg of worden slechts even gebruikt. Dit kost geld. De raadsfracties kunnen wisselkamers krijgen in het gebouw Heerenkamer dat ten tijde van dit onderzoek verbouwd wordt. De verhuur van de verschillende kamers kan als economische drager dienen voor het onderhoud van het Oude Stadhuis.

Monumentenhuis Brabant heeft samen met Nibag opdracht gekregen tot het uitvoeren van een studie naar de mogelijkheden voor herbestemming. Door Monumentenhuis Brabant is aan Erfgoed Installaties gevraagd de consequenties voor de technische installaties in beeld te brengen.

Aanpak: Eerst zijn op systematische wijze de resultaten beschreven van een gezamenlijke opname op locatie. Deze inventarisatie beschrijft de technische installaties in het hoofdgebouw, de Oliphant en het archiefgebouw. De Heerenkamer is niet beschreven omdat deze niet toegankelijk was vanwege bouwwerkzaamheden. In een brainstormsessie zijn vlekkenplannen bedacht voor het in delen verhuren van het Oude Stadhuis. Deze zijn door Nibag verder uitgewerkt, rekening houdend met de waardestellingen zoals uitgezocht door het Monumentenhuis Brabant. In aansluiting hierop zijn de benodigde aanpassingen aan de technische installaties beschreven. Voor deze aanpassingen is een grove prijsindicatie gegeven. Ten slotte is gesignaleerd waar mogelijkheden zijn voor energiebesparing in het Oude Stadhuis.

Resultaat: Voor de herbestemming is verhuur van een aantal gebouwdelen als afzonderlijke kantoorruimten het meest voor de handliggend. Voor bijna alle gebouwdelen zijn de benodigde aanpassingen daartoe beperkt. Alleen in het archiefgebouw zal het nodige moeten gebeuren omdat de technische installaties daar verouderd zijn. In het archiefgebouw is het interieur uit de jaren ’30 nog behoorlijk gaaf. Bij de inpassing van de nieuwe technische installaties dient hiermee rekening gehouden te worden.

Voor de verlichting zou een lichtplan voor het gehele Oude Stadhuis nuttig zijn. Er kan hiermee bespaard worden op energiekosten en op onderhoudskosten. Bovendien komt dit de uitstraling van de diverse ruimten ten goede hetgeen een positieve uitwerking heeft op de verhuurbaarheid. Een andere installatie waar relatief eenvoudig op energie bespaard kan worden betreft de verwarming.

Door al in dit eerste stadium van herbestemming niet alleen naar planologie, financiering en de bouwhistorie te kijken maar ook naar de technische installaties heeft de gemeente Bergen op Zoom een completer beeld gekregen van de kansen voor het genereren van inkomsten door verhuur van haar eigen vastgoed.