Energiescan van hoofdhuis buitenplaats Het Stroot

Opdrachtgever: Provincie Overijssel

Uitvoering: 2013

Achtergrond: Het Stroot is een fabrikantenbuitenplaats ten westen van Enschede. Het Stroot is aangewezen als rijksmonument. Tot de buitenplaats horen onder andere een poort, het hoofdhuis, een koetshuis, een boerderij, een schuur, een chauffeurswoning en een schilders-huisje. Ook de tuin is aangewezen als rijksmonument.

De buitenplaats is rond 1840 ontstaan als theekoepel. In 1865 kwam de buitenplaats in het bezit van G.J. van Heek. Het landhuis onderging toen een verbouwing. In 1884 werd de zuidwest zijde uitgebreid met een serre. Mogelijk is dit gebeurd naar plannen van G. Beltman. In opdracht van A.H. van Heek volgde in 1922 een ingrijpende uitbreiding naar plannen van A.K. Beudt. Hierdoor ontstond een neoclassicistische ingangspartij en aan de zuidoost zijde een serre met daarboven een loggia. Diverse aanpassingen volgden nog met als resultaat de huidige samengestelde bouw waarin de verschillende bouwfasen te herkennen zijn.

Van het interieur uit de jaren tachtig van de 19de en de jaren twintig van de 20ste eeuw is veel bewaard gebleven.

Opdracht: Breng de energievraag voor het hoofdhuis in kaart. Geef aan welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen en hoe de resterende energievraag afgedekt kan worden.

Aanpak: In de uitvoering van de energiescan is eerst nagegaan wat er aan materiaal beschikbaar is in de vorm van bouwhistorisch onderzoek en bouwtekeningen. Beide bleken niet of nauwelijks voor handen. De cultuurhistorische waardering is van belang om vast te stellen waar wel of niet mogelijkheden zijn voor energiebesparingsmaatregelen. De bouwkundigen tekeningen zijn nodig om de warmteverliezen te kunnen uitrekenen. De cultuurhistorische waardering is door opname zelf vastgesteld. Bouwkundige tekeningen in de vorm van plattegronden, dwarsdoorsneden en gevelaanzichten zijn zelf vervaardigd aan de hand van opname ter plaatse en blauwdrukken van het hoofdhuis uit het jaar 1921.

Met de eigenaar van Het Stroot zijn twee gesprekken gevoerd. Het eerste gesprek betrof het inventariseren van de wensen en de ideeën van de eigenaar en ook een opname van het gebouw. In het tweede gesprek zijn de eerste resultaten van de berekeningen en onderzoekingen besproken. Met de informatie die in beide gesprekken is uitgewisseld is de energiescan op maat gesneden.

Resultaat: Op verschillende plaatsen in het gebouw is het mogelijk om de energieverliezen te beperken. Vanwege het deels nog gave historische interieur vielen een aantal maatregelen voor isolatie of een ander type verwarming in de kern van het gebouw af. Maatregelen die wel tot de mogelijkheden voor energie-opwekking behoren zijn het stoken van resthout, uit het eigen bosperceel, en het oogsten van energie van de zon. Zowel PV panelen als zonnecollectoren zouden hier op het niet monumentale deel van het dak geplaatst kunnen worden.