Duurzaamheid advies

De druk van de overheid op monumenten om aan energie-besparing te doen neemt toe. De gangbare beoordelings-methodieken die hiervoor gehanteerd worden houden niet of nauwelijks rekening met monumentale waarden. Ook wordt in deze methoden de bouwfysica van monumenten niet begrepen. Wilt u zelf de regie in handen houden? Neem dan contact op met Erfgoed Installaties.

Erfgoed Installaties kan beoordelen wat voor uw monument de mogelijkheden voor energiebesparing zijn en ook hoe u het comfort in uw monument kunt verhogen zonder dat de energiekosten explosief stijgen. Misschien wilt u zelf graag energie opwekken? Historische gebouwen bieden flexibiliteit en mogelijkheden!