Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

Funderingsherstel van De waag te Amsterdam

De Waag aan de Nieuwmarkt in Amsterdam heeft verschillende functies gehad sinds de bouw in de vijftiende eeuw. Sinds enige tijd is op de begane grond en de tussenverdieping een restaurant gevestigd. De keuken en de toiletten van het restaurant bevinden zich in de kelder. De Waag is al geruime tijd aan het verzakken. Na lang onderzoek en veel discussie is besloten een nieuwe fundering aan te brengen. Hiertoe zullen de keuken, de toiletten en diverse technische installaties tijdelijk elders ondergebracht moeten worden. Na het funderingsherstel zullen de functies terug geplaatst worden in de kelder. Aan Erfgoed Installaties is gevraagd om drie werkomschrijvingen voor de installatietechnische aspecten van het inrichten en aansluiten van de tijdelijke voorzieningen, van het leegmaken van de kelder en van het weer opnieuw inrichten van de kelder.

Nederlands

Pagina's