Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

Haalbaarheidsstudie herbestemming Oude Stadhuis Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom overweegt een deel van het Oude Stadhuis te verhuren om de jaarlijkse exploitatie van het gebouw meer in balans te brengen. Vele kamers staan leeg of worden slechts even gebruikt. De verhuur van de verschillende kamers kan als economische drager dienen voor het onderhoud van het Oude Stadhuis. In deze haalbaarheidsstudie wordt niet alleen gekeken naar verdienmodellen maar ook naar de gevolgen voor de technische installaties, rekening houdend met de cultuurhistorische waardestellingen voor het gebouwencomplex.

Nederlands

Pagina's