Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

Haalbaarheidsstudie herbestemming Gevangenpoort Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom is eigenaar van de Gevangenpoort. Ze wil de mogelijkheden onderzoeken om een economische drager aan het monument toe te voegen. Daarom heeft de gemeente aan Monumentenhuis Brabant en NIBAG gevraagd om een studie van de mogelijkheden voor herbestemming uit te voeren. Vervolgens is door Monumentenhuis Brabant aan Erfgoed Installaties gevraagd om de consequenties van herbestemming voor de technische installaties in de Gevangenpoort in kaart te brengen.

Nederlands

Pagina's