buitenplaatsen

buitenplaatsen

Inventarisatie van het elektrisch vermogen van Osterley Park House

In en om Osterley Park House vinden steeds meer evenementen plaats waarvoor elektriciteit gevraagd wordt. Er is geen inzicht in wat het oude elektriciteitsnet van het huis aankan, laat staan welke wand-contactdoos op welke groep van welke eindverdeelkast is aangesloten. Erfgoed Installaties heeft hierin duidelijkheid gebracht.

Nederlands

Pagina's