buitenplaatsen

buitenplaatsen

Restauratie van Jachthuis Sint Hubertus

De Rijksgebouwendienst wilde Jachthuis Sint Hubertus gaan restaureren. De technische installaties maken deel uit van deze restauratie. Grontmij Technical Management heeft zowel voor de elektrotechnische installaties als voor de werktuigkundige installaties opdracht gekregen voor een Structuurontwerp en een Voorontwerp. Grontmij Technical Management heeft vervolgens aan Erfgoed Installaties om onder-steuning gevraagd voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor behoud, aanpassing of renovatie van de elektrotechnische technische installaties.

Nederlands

Pagina's