Beoordeling van renovatie elektriciteitsopwekking van Cragside Estate

Opdrachtgever: The National Trust for England, Wales & Northern Ireland.

Uitvoering: 2006

Vraag: Geef een beoordeling van een reeds uitgevoerde haalbaarheidsstudie naar de renovatie van de elektriciteitsopwekking zoals bedacht door Lord Armstrong in 1889.

Aanpak: De haalbaarheidsstudie is door Erfgoed Installaties op punten beoordeeld en weerlegd door te kijken naar de werkelijke hoeveelheid elektriciteit die opgewekt zou kunnen worden.

Resultaat: De hoeveelheid mogelijk op te wekken elektriciteit is te klein om terug te leveren aan het openbare net. Wel is het vanuit historisch en educatief oogpunt goed om de elektriciteitsopwekking te renoveren. Een belangrijk aspect om te benadrukken is dat Lord Armstrong eerder elektriciteit had dan koningin Victoria. De hoeveelheid opgewekte elektriciteit kan lokaal gebruikt worden. Mits dit voor de bezoeker zichtbaar gemaakt wordt, wordt hiermeeĀ  ook een duurzaamheidsaspect belicht namelijk elektriciteitsopwekking door middel van waterkracht. Vanwege het ontbreken van fondsen wordt de renovatie voorlopig niet uitgevoerd.