Belangenbehartiging

U kunt Erfgoed Installaties inschakelen om uw belangen te behartigen, bijvoorbeeld door deelname aan bouwver-gaderingen, projectvergaderingen of herontwikkelings-trajecten van gebieden en gebouwen. Sinds de ‘Moderni-sering Monumentenzorg’ is cultuurhistorie verankerd in ruimtelijke ordening. Technische installaties ondersteunen die cultuurhistorie en maken deel uit van die cultuur-historie.

Wanneer de vervanging van installaties in uw gebouw is vastgelopen in overheidsinstanties, trekt Erfgoed Installaties graag het proces weer vlot voor u.